Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Stravování

Jak se stravujeme

Stravování dětí zajišťujeme ve vlastní školní kuchyni.

Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v pondělí ráno na nástěnce, případné změny jsou vyznačeny.

Předškolní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy (podle §4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání). Mateřská škola má celodenní provoz, tím mají děti právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

Platby za stravné

Záloha na stravné je hrazena v měsíci předcházejícímu stravování. Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše v průběhu školního roku (dle aktuální směrnice). Informace o platbách za stravování podává vedoucí školní jídelny.

Odhlašování jídla

Jídlo je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem do 13,00 hod. Pouze v pondělí je možné odhlásit nebo přihlásit jídlo ještě i během dne.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze první den nepřítomnosti.

Diety a omezení

U dětí se speciální dietou, kterým se po domluvě s ředitelkou MŠ a vedoucí školní kuchyně poskytne individuální stravování ,je umožněno donášet si vlastní jídlo a pití.

Vážné alergie na potraviny budou řešeny jen po domluvě s vedoucí školní jídelny. Alergeny jsou značeny u každého pokrmu na jídelním lístku, který je umístěn v šatně na nástěnce. Zákonný zástupce je povinen doložit lékařsky vážné alergie svého dítěte na určité druhy potravin.

Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány produkty podporující zdravou výživu – celozrnné pečivo, dostatek zeleniny a ovoce, ryby, drůbež, mléčné výrobky a potraviny s vysokým obsahem vitamínů a vlákniny. Omezujeme sůl,cukr a tuky. Jídlo je dětem podáváno upravené tak, aby vypadalo lákavě a podporovalo jejich chuť.

Více informací

S veškerými náležitostmi týkajícími se školního stravování a provozu školní jídelny jsou rodiče seznámeni na třídní schůzce prostřednictvím Vnitřního řádu školní jídelny, který je zveřejněn ve vstupních prostorách MŠ.

Zajímavosti

Děti vedeme k samostatnosti, proto si samy nalévají pití, mažou pečivo a starší děti si i samy nalévají polévku. Děti se také podílejí na tvorbě jídelníčku. Navrhují oblíbená jídla, která se vedoucí ŠJ poté snaží do jídelníčku zařadit. Pěstujeme si vlastní bylinky vhodné na dochucení pokrmů a společně vymýšlíme a vyhledáváme nové recepty.