Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání šk.rok 2024/2025

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání šk.rok 2024/2025ZÁPIS DO MŠ OBORA

Zápis bude probíhat dne 2.5.2023 od 8,00- 13,00hod. U zápisu není nutná přítomnost dítěte. 

Dokumenty potřebné k zápisu- vyplněná žádost o přijetí dítěte a potvrzení od lékaře.

V případě osobní přítomnosti u zápisu si s sebou vezměte rodný list dítěte. Pokud dokumenty posíláte poštou nebo datovou schránkou, přiložte k výše zmíněným dokumentům ještě kopii RL ( nemusí být ověřená).

Dokumenty potřebné k zápisu lze- stáhnout ne webu MŠ - DOKUMNETY, vyzvednout v MŠ nebo zaslat na e-mail. 

Všem rodičům, kteří chtějí své dítě zapsat do naší školky, doporučuji, aby mě kontaktovali telefonicky nebo e-mailem

Domluvíme se společně na možnostech vyzvednutí a předání všech dokumentů a průběhu zápisu, tak aby to vyhovovalo oběma stranám. Lze si domluvit termín individuální návštěvy školky. Vy i Vaše dítě se tak v klidu seznámíte s prostředím a personálem naší školky a uvidíte nás v akci :) 

 

Způsoby doručení - datová schránka bge3aj

                              - e-mailem s elektronickým podpisem

                              - poštou na adresu školy- MŠ Obora, Obora 82, PSČ- 331 51

                              - vložením do poštovní schránky MŠ

                              - osobní předání ředitelce MŠ 

Každá žádost dostane číslo.

O přijetí dítěte budou rodiče informováni e-mailem a na webu MŠ do 30.5. 2023

V případě nepřijetí dítěte má rodič možnost odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí.

Po celou dobu řízení má rodič možnost požádat o informace a vyjadřovat se k podkladům na tel. 732953326, spis dítěte bude 23.5. k nahlédnutí.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Přednostně budou přijímány děti od 3 do 6 let ze školského obvodu MŠ Obora - Obora, Dobříč, Jarov, Koryta

Dále pak bude ředitelka školy rozhodovat dle uvedeného pořadí :

1.- Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem šk.docházky, které mají místo trvalého pobytu nebo bydliště, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.

2.- Děti, které nejpozději 1.9.2023 dosáhnou 3 let věku a mají trvalý pobyt nebo bydliště ve školském obvodu MŠ.

3.- Děti, které nejpozději před 31.12.2023 dosáhnou 3 let věku a mají trvalý pobyt nebo bydliště ve školském obvodu MŠ.

4.- Děti, které nejpozději 1.9.2023 dosáhnou 3 let věku z jiných školských obvodů.

5.- Děti, které nejpozději 31.12.2023 dosáhnou 3 let věku z jiných školských obvodů.

 Děti budou přijímány vždy od nejstaršího po nejmladší.

 

     V Oboře dne 10.4.2024                                                                                                                             Lenka Švarcová Procházková, ředitelka MŠ